1974
De start

Mac Neitzke start onder de naam Neitzke Industrie Management (NIM) een zand- en grindhandel. Met jarenlange ervaring als landmeter in de wegenbouw weet hij wat wegenbouwers aan grondstoffen nodig hebben.

Maar Mac Neitzke verhandelt niet alleen zand en grind. De grondlegger van de NIM koopt in heel Europa ook grondstoffen in voor kalkzandsteen-, beton- en steenfabrieken.

1980
De grinderij

Neitzke koopt een grinderij op in Ohé en Laak. Op de plaats waar de Limburgse Mineraalbrekerij zich tegenwoordig bevindt. De grinderij ontgint grind. De gewonnen kiezels worden tot steenslag gebroken en vermalen voor de asfaltindustrie. Gravel is eveneens een prominent product dat de NIM in die periode produceert.

1995
Secundaire grondstoffen

Midden jaren negentig ontwikkelt de Limburgse Mineraalbrekerij zich op andere vlakken verder tot allround specialist in secundaire grondstoffen. Voor Philips wordt het recycle probleem   van kathodestraalbuizen opgelost. De LMB koopt in Echt Europa’s voormalig grootste dakpannenfabriek op. Die fabriek wordt heringericht met zelf gefabriceerde vermalingsmachines. Om het glas van de Philips-beeldbuizen te vermalen tot secundaire grondstof voor de glas-, beeldbuis-, en keramische industrie. Met eigen vrachtwagens wordt Europa en Scandinavië doorkruist. Overal wordt beeldbuisglas opgehaald voor de beeldbuisrecycling.

2016
LMB Sports

Momenteel is de Limburgse Mineraalbrekerij met ruim vijfendertig jaar ervaring in de recyclingbranche gevestigd daar waar de loonvermaling begon: in Ohé en Laak. Dochtermaatschappij LMB Sports te Echt wendt vanaf 2016 de ruime LMB-ervaring aan voor de ontwikkeling en productie van mineralen en infill materialen voor sportvelden en maakt zich in samenwerking met KNLTB en NOC NSF sterk voor alternatieven.

2017
De Toekomst

Door de jaren heen heeft de Limburgse Mineraalbrekerij in Ohé en Laak, Echt, Willemshaven, Zwitserse vestiging en  in Antwerpen, met de Boomse Mineraalbrekerij (BMB), kennis vergaard en techniek ontwikkeld in de uitbating van een zand- en grind groeve, de productie van gravel en kunststofkorrels voor kunstgras (LMB Sports) en de recycling van glas, aardewerk en keramiek. Vanaf dag één is er gewerkt met eigen vervoermiddelen en zelfgebouwde machines die nog altijd aan de basis staan van innovatieve recyclingprocessen.

vader op zoon door know how en betrokkenheid. Voor Marc Neitzke geldt hetzelfde. Deze directeur-eigenaar van de LMB is met een genetisch bepaald neusje voor recycling en chamotte in de voetsporen van zijn vader getreden.